۰۹۱۲۷۷۴۸۳۰۰

نشتی روغن گیربکس و سایر قسمتهانشتی روغن گیربکس و سایر قسمتهای سیستم انتقال قدرت

نشتی روغن سیستم انتقال قدرت در شرایط محیطی گرم و خودروهای با کارکرد بالا یک امر عادیست.نشتی بین محل اتصال گیربکس و موتور نیز قالب اتفاق می افتد.گرفتگی در سیستم تخلیه فشار سیستم انتقال قدرت می تواند عامل این نشتیها باشد.اولین اقدام در تشخیص دلیل نشتی، بررسی نمودن راههای تنفس سیستم و اطمینان از عدم گرفتگی آن است.

هر چند رایج ترین دلیل نشتی معمولا از دست رفتن خاصیت الاستیکی(ارتجاعی) واشرها،سیلرها،گسکتها و ... به دلیل اتمام عمر مفید و حرارت بالا است.

در چنین شرایط ضریب نفوذ ناپذیری واشرها می تواند به راحتی با افزودن محلول نشت گیر گیربکس احیاء یابد.این محصول خاصیت ارتجاعی از دست رفته واشرها،سیلرها، گسکتها و ... را بازیابی نموده و از نشتی جلوگیری می نماید.