۰۹۱۲۷۷۴۸۳۰۰

درباره ماتیم حرفه ای فنی و بازرگانی شرکت ما در گذشته، با سابقه یک دهه در صنایع بالادستی و در حال حاضرمجموعهدکتر موتور

توانسته است گام های بسیار موثر و مفیدی را درجهت معرفی این محصولات با ارزش درصنایع ایران و بازارخودرویی بردارد.دراین راستا کارشناسان فنی بخش صنعت شرکت،درارتباط باعملکردمحصولات با فناوری نانو(های تک)موفق به دریافت تاییدیه های معتبرازصنایع بزرگ ایران شده اند.همچنین درارتباط با سبد محصولات خودرویی با هدف و اولویت اطلاع رسانی فنی و راهنمایی مشتریان توانسته ایم رضایت اکثریت مشتریان خودرویی را نیزجلب نماییم.