۰۹۱۲۷۷۴۸۳۰۰

تکنولوژی ها





1.سایش قطعات و خرابی

تنش های مکانیکی و حرارتی ایجاد شده تحت اثر بار های مکانیکی باعث تخریب سطح قطعات می شود.این تخریب در قطعات متفاوت اثرات متفاوتی را ایجاد می کنند.برای مثال، تخریب قطعات دوار مانند بلبرینگ ها باعث بر هم خوردن تعادل شفت و ایجاد لرزش و صدا می شود.تخریب قطعاتی که بر روی یکدیگر می لغزند باعث افزایش لقی و در نتیجه ایجاد صدا،افزایش لرزش،از بین رفتن آب بندی بین دو سطح و در حالت حاد آن باعث قفل شدن و خرابی قطعات مزبور می گردد.رینگ و سیلندر مثال آشکار این گونه قطعات هستند که بر روی یکدیگر لغزش و البته سایش همیشگی دارند.خرابی و افزایش لقی بین این قطعات باعث فرار روغن به محفظه احتراق و در نتیجه روغن سوزی، کاهش فشار سیلندرها و در نتیجه کاهش قدرت موتور و افزایش مصرف سوخت می شود.

2.آغاز عملیات بازسازی

با افزودن مواد ترمیم کننده نانو سرامیک زادو به روغن، این مواد توسط روغن به نواحی که در حال اصطحکاک هستند و دچار سایش شده اند حمل می شود. سپس با استفاده از تنش مکانیکی میان دو آلیاژ فلزی( مانند رینگ و سیلندر و یا ساچمه و کونس داخلی بلبرینگ ها)این مواد سرامیکی با باندهای آزاد اتم های فلری پیوند برقرار می کنند.بدین ترتیب به تدریج مواد نانو سرامیک از عمق حدود 30 نانو متری شروع به پر کردن جاهای خالی اتم های فلزی می کنند.

3.به وجود آمدن لایه سرامیکی منحصر به فرد

تنها با گذشت چند دقیقه لایه اولیه فلز-سرامیک در محل خراش ها و ساییدگی ها به وجود می آید و در محل خراش ها، خلل و فرج ها که شاهد تنش های حرارتی ومکانیکی بودیم لایه ای از سرامیک تشکیل می شود و تا زمانی که هردو سطح سرامیکی بشوند ادامه پیدا می کند.

4.لایه سرمت (سرامیک-متال)سخت و صیقلی

پس از پر شدن جای خالی اتم های فلزی توسط مواد نانو سرامیک، حال تمام سطح تبدیل به  فلز- سرامیک گشته است. پس از اینکه هر دو سطح در حال تماس سرامیکی شدند میزان تنش مکانیکی حرارتی بسیار کاهش می یابد و لذا رشد لایه سرامیکی متوقف می گردد.همچنین باندهای آزاد فلزی با اتم های سرامیک پیوند برقرار می کنند و اشباع میگردند پس از طی شدن مراحل ذکر شده لایه ای بسیار صیقلی و بسیار سخت تر از فولاد بر روی آلیاژ فلزی تشکیل می شود.