۰۹۱۲۷۷۴۸۳۰۰

تاریخچهدر حال حاضر فعالیت مجموعه دکتر موتور  در زمینه  محصولات :

  • ترمیم کننده
  • انواع روانکار(روغن های خودرویی و صنعتی)
  • گیریس
  • افزودنی های روغن و سوخت می باشد.

و بعنوان نماینده انحصاری برخی محصولات نانوتکنولوژی در ایران با هدف توسعه استفاده از محصولات “های تک” در صنعت و خودرو جهت کاهش هزینه های نگهداری، تعمیرات و رضایتمندی مشتری،بصورت انحصاری توزیع و پشتیبانی فنی بیش ازدویست و پنجاه محصول خودرویی و صنعتی  این شرکت ها با برندهای زیر را بر عهده دارد.

SHELL

MOTTEC
LUXURY OIL
ATOMIC OIL

ATOMEX

 VERYLUBE
XADO 

مشتریان،مغازه داران و مدیران محترم صنایع جهت اطلاع کامل ازدیگرمحصولات صنعتی و خودرویی میتوانندبا ما درتماس بوده و همچنین وب سایت رسمی شرکت DRMOTOR مراجعه نمایند.