۰۹۱۲۷۷۴۸۳۰۰

افزایش درجه حرارت موتوریا جوش آوردن موتوراین مشکل تقریبا گریبان گیر هر خودرویی چه جدید و چه قدیمی گشته و در ترافیکهای شهری برای خودروهای زیادی اتفاق می افتد.افزایش درجه حرارت موتور و جوش آمدن آب رادیاتور باعث دفورمه شدن سر سیلندر ،یا سوختن پیستون و برای خودروهایی مانند خانواده پژو به راحتی باعث سوختن واشر سر سیلندر میگردد.

دلایل و راه کارها پیشنهادی جهت رفع افزایش درجه حرارت موتور یا جوش آوردن موتور

به طور کلی عوامل زیر باعث بروز این مشکل میگردد:

 1. کاهش مقدار آب رادیاتور بر اثر نشتی در جنتها،نشتی در رادیاتور، ترک سیلندر و ... باعث کاهش فشار در سیستم خنک کننده موتور و بالا رفتن درجه حرارت آن میگردد:در صورتی که ترک سیلندرو یا نشتی ها کمتر از 9/0 میلیمتر است می توان از نشت گیر رادیاتورو ترک سیلندراستفاده نمود.  
 2. کاهش توان خنک کنندگی رادیاتوربراثر آلودگیهایی بیرونی و درونی آن:شستشوی قسمتهای بیرونی رادیاتور با کارواش،تمیز نمودن درون رادیاتور با استفاده از محصول رادیاتور فلاش  در صورتی که پروانه و پمپ آب خودرو با تسمه موتور کار میکنند از احیاگر تسمه برای افزایش ضریب اطمینان و عمر سرویس دهی آن استفاده شود.
 3. رسوب شدید و آلودگیها درون محفظه احتراق و متعلقات آن و سوخت بی کیفیت باعث احتراق بد در موتور و افزایش درجه حرارت آن می گردد: برای جبران اثر سوخت بی کیفیت و افزایش اکتان آن می توان از محصولات: 
  • اکتان بوستر 
  • سوپر کامپلکس یورو 5
  • F8 
 4. استفاده نمود.برای رسوب زدایی محفظه احتراق از آنتی کربن استفاده شود لازم به ذکر است که کلیه شوینده های گروه سیستم سوخت،کیفیت سوخت را ارتقاع میدهند.
 5. مقاومت فیلتر روغن در برابر گردش روغن: فیلتر روغن را تعویض و فیلتر روغن مناسب طبق توصیه شرکت سازنده خودرو خود استفاده نمایید.
 6. خودرو تحت فشار کاری قرار داشته باشد.