۰۹۱۲۷۷۴۸۳۰۰

آلودگی (جرم و رسوب گرفتگی) موتور  • کارکرد موتور در شرایط سخت
  • دمای زیاد موتور
  • افزایش فشار در سیستم گردش روغن موتور
  • استفاده از روغن موتور نامرغوب و...

باعث خرابی و از دست رفتن خاصیت الاستیکی گسکتها و آب بندهای موتور می شود.در نتیجه نه تنها باعث رسوب روغن بر روی سطوح خارجی موتور شده بلکه موجب نفوذ ذرات ساینده ماننده شن و ...به درون موتور نیز و در نهایت فرسایش سریع تر موتور را در پی خواهد داشت.

علاوه بر این افزایش آلودگی در کانال ها و سوپاپ های مربوط به سیستم تخلیه فشار موتور باعث گرفتگی آن می شود در نتیجه تراکم گازهای درونی موتور باعث خروج گاز از دهانه گیج روغن،فشار به گسکت کاور سوپاپ ها(قالپاق موتور)،پمپ بنزین، از بین رفتن خواص مواد تشکیل دهنده روغن موتور و... می شود.در خودروهای کاربراتوری این تغیرات بر روی سیستم های سوخت رسانی و جرقه زن محسوس نیست ولی در خودروهای انژکتوری محسوس بوده و ممکن است باعث از کار افتادن موتور گردد.     

راه کارهای پیشنهادی جهت رفع آلودگی(جرم و رسوب گرفتگی)موتور خودرو شما

  • برای جلوگیری از نشتی روغن،باز گرداندن خاصیت الاستیکی گسکتها،واشرهای لاستیکی و کاسه نمدها استفاده از محصول نشت گیر موتور توصیه می شود.
  • برای بازگرداندن سیستم تخلیه فشار موتور به حالت نرمال و تمیز نمودن آن از هر نوع الودگی استفاده از موتور شوی ویتا فلش و یا موتور شوی توتال فلش(حاوی آنتی کربن)توصیه می شود.
  • اسپری تمیز کننده موتور بهترین محصول برای پاک نمودن سطوح خارجی موتور از هر نوع آلودگی می باشد.