۰۹۱۲۷۷۴۸۳۰۰

صدا در گیربکس دستی  • صدای گیربکس در خودرو دسته دوم

اگر در حالی که موتور خودرو روشن و دنده خلاص باشد پدال کلاچ را فشار دهید و هنوز صدای غیر عادی گیربکس به گوش برسد مشکل در بلبرینگ کلاچ است و شما باید آنرا تعویض نمایید.اگر در شرایط یاد شده صدا کمتر شد ممکن است مشکل از سطوح درگیر چرخ دندها و برینگها باشد.

در چنین شرایطی استفاده از احیاگرها گیربکس، فرسایشها را ترمیم و به کاهش صدا کمک بسیاری میکنند.

  • صدای گیربکس در خودرو نو

بعضی گیربکسها به صورت ذاتی تولید صدا می نمایند در برخی دیگر این صدا به مرور زمان و پس از استفاده از خودرو از بین میرود.اگر صدای گیربکس یکسان باقی بماند مشکل از دندانه های چرخدنده گیربکس و عدم صرف دقت مورد نیاز در تولید آن می باشد که سبب عدم درگیری صحیح سطوح عملیاتی دندانه های چرخدندهای با یکدیگر و باعث تولید صدا می گردد.

موثرترین راه برای از بین بردن صدا در چنین شرایطی استفاده از احیاگرها است.

راه کارهای پیشنهادی جهت رفع صدا در گیربکس دستی

احیاگرهای موثر در شرایط یاد شده به ترتیب عبارتند از:

یادآوری:

  • عملکرد احیاگرها در گیربکس و دیفرانسیل یکسان می باشد.
  • زمان هر چه بیشتر از صدای گیربکس و یا دیفرانسیل بگذرد،باعث وخیم تر شدن حالت دفورمه شدگی سطوح دندانه چرخ دندها شده که در چنین شرایطی کار برای عملکرد موثر احیاگرها بسیار سخت و اثر بخشی آنها را ضعیفتر می نماید.پس برای استفاده از احیاگرها برای رفع صدا گیربکس دیفرانسیل زمان را از دست ندهید.